Andan // The spirit
Lina Ekdahl

Vilja vissla Gislaved

vissla andan
från tanke till handling

den vägen är inte lång
om vi visslar
löser vi problemet
om det finns ett problem

så visslar vi

inget är så enkelt

ingen påstår att det är enkelt

den hemvändande smålänningen
visslar alltjämt
likaså hans get
hem kommer man alltid
det är värre om man vill bort

flyga på en matta
det är inte enkelt
men det är smart
den andan

ligger inte den andan i Gnosjö

en svensk tant i brons
står på torget
tvår på torget
visslar ej
men ler
”det var vi som byggde Småland”

”Villa Låteralla” visslar förfallet
en gång spelade Refused
så att golvet brast
varje historia har sin sanning
varje villa har sina fester
varje bruk har sin orkester
varje orkester sin trombonist
sin publik
som är kusiner
eller gifta med trombonisten
förlovade med cellisten
mor till dirigenten

varje orkestermedlem
har sitt ok att bära
sin lycka att fira
varje stad har sin floskel
är andan en floskel
andan är en anda

finns i Gnosjö

är i Gislaved
drar mig mot floskeln

visslar

så tröttsamt
så ofattbart tröttsamt

bättre då med fakta
all fakta som går att få

så gott som all plast
allt i plast görs här
skålar bunkar
små pipetter
marionetter

andan är inte död
bara för att gummit
slutat vissla

andan lever
visslar
in till Gislaved för att jobba
ut ur Gislaved för att sova

ingen gråter över gummit
spillt gummi
i skogen finns en knutpunkt
som alltjämt visslar tjuter

på mattan finns en get
på torget en tant i brons
människor av kött och blod
korsar tvärs
från alla hörn
slagit rot i Gislaved

slå rot
är inte enkelt
ingen påstår att det är enkelt

men värt ett försök

den andan

”det är vi som bygger Gislaved”

Wish whistle Gislaved

whistle the spirit
from thought to action

it’s not far
if we whistle
we will solve the problem
if there is a problem
we will whistle

nothing is that simple

no one is saying that it’s simple

the returning Småland man
is whistling still
as is his goat
somehow you always get back
It’s worse if you want to get away

flying on a carpet
it’s not easy
but it’s clever
that spirit

isn’t that the Gnosjö spirit

a Swedish auntie cast in bronze
standing in the square
cleansing in the square
not whistling
but smiling
“we are the ones who built Småland”

“Villa Låteralla” whistles dilapidated
once Refused played so hard the floor caved in every story has its truth
every villa has its parties
every mill has its orchestra
every orchestra its trombonist
its audience
that are cousins
or married to the trombonist
engaged to the cellist
mother of the conductor

every member of the orchestra
has their yoke to carry
their joy to celebrate
every town has its cliché
is the spirit a cliché
the spirit is a spirit

is in Gnosjö

am in Gislaved
heading for the cliché

whistling

so tiring
so incredibly tiring

better get the facts
all the facts that can be got

almost all of the plastic
everything that’s plastic is made here
bowls and buckets
little pipettes
marionettes

the spirit is not dead
just because the rubber
stopped whistling

the spirit lives
whistles
in to Gislaved for work
out of Gislaved for sleep

no one cries over rubber
spilled rubber
there is a node in the forest
that still whistles shouts

on the carpet a goat
on the square a bronze auntie
humans of flesh and blood
traversing across
from all corners
rooted in Gislaved

rooting
is not easy
no one is saying it’s easy

worth a try

that spirit

“we are the ones who build Gislaved”

Lina Ekdahl
Writer and poet // Författare och poet