Olof Nimar – Vått hår

Fotografi av röda blommor

2018.10.20—2018.11.25

I bilden Landskap på Soumaya har Olof Nimar Fotograferat en museiinteriör från Soumaya museet i Mexico City. I bildens centrum finns en liten målning av Claude Monet, Landskap vid Giverny som visas upphängd på vajrar i en märklig ställning. Igenom utställningen i Gislaveds Konsthall finns serien Givernys Generosity utplacerad, bilder av tulpaner från målaren Monets trädgård i Giverny en trädgård som är en minutiös iscensättning av motiv för konstnärens målningar, i likhet med alla trädgårdar ett slags artificiell natur.

Iscensättningen är centralt även i denna utställning. Ett fotografi kan vara ett fönster, ett sätt att transportera betraktaren till en annan plats. Olof Nimars bilder stänger det titthålet och plattar till bildens illusoriska djup. För ett ögonblick framstår fotografierna som en yta av färgfält och linjer, något likt en målning. I nästa stund fälls bildrummet ut igen omvandlat till ett slags diorama. Ett arrangerat rum avgränsat av våra erfarenheter och associationer i lika hög grad som av tak och väggar. Det är ett bildrum som öppnar sig utåt i utställningssalen och inåt i betraktaren.

Vått hår utspelar sig emellan bilderna och utställningen kan läsas som ett enda stort verk i bemärkelsen att samtliga bilder hör ihop och gemensamt bildar en värld, en artificiell natur i gränslandet mellan verklighet och fiktion. Nimars fotografier insisterar på att vara bilder – ”det här är ingen pipa” det är inte heller någon svamp eller tulpan, för att parafrasera Rene Magritte. Ett slags paradox uppstår och det familjära i bilderna blir långsamt allt mer främmande.

Som betraktare av fotografi är vi vana att låna fotografens öga, i Olof Nimars utställning är det i lika hög grad våra kroppar som aktiveras. Som en spegelkula i en trädgård hänger det lilla verket Mitt ansikte i ett hörn av utställningen i det avbildade objektets blanka yta syns en reflektion av fotografen på betraktarens plats, vi befinner oss i samma rum.

Utställningen på Gislaveds Konsthall är Olof Nimars hittills största enskilda presentation. Samtliga verk är från det senaste året och där flertalet verk är gjort specifikt för sammanhanget. I samband med utställningen produceras även en publikation med texter av Iman Mohammed och Brian Sholis i formgivning av Kent Fonn Skåre.

Fotografi av löv
Fotografi av en fågel på en handske