BO ARNROS – UPPBROTT / DEPARTURES

Installationsvy uppbrott

19.11.23 – 20.02.09

”SLUT


Världens undergång

har redan skett

den fruktansvärda domen

har redan fallit.

Stjärnornas katastrof

har redan inträffat.


Nattens himmel

är en öken,

en öken av lampor

utan ägare.


Horder av silver

gav sig av

till mysteriets

täta jäst.


Och i Dödens farkost

färdas vi människor, det känns

som om vi leker med livet,

som vore vi andar!


Vi ser mot de fyra vädersträcken

och allt är dött.

Natens himmel

är en ruin,

ett eko”


Federico Garcia Lorca

Det första som möter oss i utställningen är ett tungt och ändå svävande jalusi, en öppning i en konstruktion skapad för att stänga den nyfikne, svartsjuke, betraktaren ute. Ytan och skyddets dubbelnatur, det omslutande och uteslutande, utforskas i flera av verken. Konturerna är långt mer än en gräns mellan form och innehåll. Själva materialen, är ibland en illusiorisk effekt som i de grafitbelagda ytor som verkar tunga som bly, ibland ett resultat av en djupt personlig erfarenhet som i den serie om fyra kollage som skapats av material från väggarna i Arnros barndomshem som visas intill. Kan verkets substans, i sig bära på en mening bortom bilden; kan en husfasad uttrycka ett hems mentala innehåll?


Inne i utställningens huvudrum befinner vi oss så omslutna och utestängda på samma gång. Mellan utställningsbyggets arkitektur och en uppspänd tältduk som en gång omgärdat frikyrkomötens tungomålstalande. En grupp objekt eller skulpturer intar en central position och ställda inför dem svindlar perspektiven och skalan skiftar, i ena stunden är vi små som dockor, i nästa jättar.


Ett av objekten är ballongfararen Andrées uppstigningsplats och en grupp bär namnet Tjernobyls blommor. Dessa tre objekt, en serie tätt omslutna cylindrar med antydningar om ett fruktansvärt innehåll har en pendang i tre knoppar nära att brista som finns i utställningens nästa del. Förberedelser för uppbrottet sida vid sida med vad som lämnats kvar.


En hylla hämtad från konstnärens verkstad fylld av objekt blir ett slags bibliotek av möjligheter, vart och ett tecknar de en värld runt sig; början på en historia, men förblir vilande i den struktur som omgärdar dem. Ibland Bo Arnros verk som kan ses undersökningar av arkitekturen och psyket; ställs vi både inför mänskligheten och dess omänskliga skapelser.