Workshop Lisa Trogen Devgun

installationsvy av Delay Structure

19.12.04 kl.13–15 & 17.30–19.30

Workshop – Vi skapar objekt med återvunnet material

Tillsammans med konstnären Lisa Trogen Devgun jobbar vi med återvunnet material för att skapa nya objekt.

Utgångspunkten är Lisas installation som visas på konsthallen, där hon arbetat med lokalt företag som tillverkar standardiserade dräneringssystem i plast. Lisa arbetar med frågeställningar och material kopplade till logistik och infrastrukturer, där hon vill visa upp det som bär upp samhället men som oftast förbises och tas för givet.

Workshopen är kostnadsfri, konsthallen står för materialet.
Välkomna!

Öppen workshop
4 december kl.13–15
4 december kl.17.30–19.30