Munish Wadhia - The Sparrow is Sorry for the Peacock at the Burden of Its Tail

19.03.22 – 19.04.28

Wadhia arbetar med ett förvandlande måleri som bryter upp bildens och traditionens ramar. Bakgrunden blir motiv och betydelse i landskap där förgrundsgestalterna lämnat bilden och gudarna altaret. Laddade symboler intar nya sammanhang också i skulptur och installation i en utställning som flödar över konsthallens bräddar.

Här verkar det främmande plötsligt bekant; och det familjära samtidigt märkligt främmande när bakgrunden kommer i fokus. I Wadhias konst blir landskapsmåleriet närmast revolutionärt, en dekoloniserande kritisk metod.

Utgångspunkten är en ankomst, Wadhias barndomsminne av att som ofrivillig immigrant anlända i Storbrittannien efter att indiska familjer tvingats lämna Kenya. Ett hinduiskt religiöst tryck ”Ayodhya Pati Ram” som hängde på farföräldrarnas vägg lämnar särskilda spår, det härstammar från det Engelska kolonialväldet i Indien och genom Munish Wadhias bearbetning framträder dess koloniala och nationalistiska kodspråk.

Att en värld av symboler, av föremål och bilder som bär traditioner och betydelser, formar oss som människor är en självklarhet. Att se dessa uppenbaras är en mäktig upplevelse.


MUNISH WADHIA (f.1972, Mombasa, Kenya) är konstnär baserad i Stockholm och London. Han har nyligen tagit mastersexamen i måleri från Royal College of Art London.med kandidatexamen frånt Wimbledon College of Art, University Arts London. Munish Wadhias arbete behandlar måleri med ett experimenterande och interdisciplinärt angreppssätt utifrån tankar om kollektiva minnnen, arv och och den västerländska diskursens selektiva minnesförlust.