About the art gallery

About the gallery

Gislaveds Konsthall is a municipal art gallery for contemporary art founded in 2012. Through a long term and process focused model the goal is to establish the institution as a given meeting point in the local society. The exhibitions and programming

Gislaveds Konsthall is an ICOM-member

Gislaveds konsthall är en verksamhet med samtidskonsten i fokus, genom en långsiktig och processinriktad verksamhet skall institutionen etableras som en given mötesplats i det lokala samhället. Samtidigt skall konsthallen vara en institution med aktuella konstprogram på en hög nationell och internationell nivå, vilket ska göra den till en självklar destination för både den lokala, regionala och nationella konstpubliken.