GONÇALO SENA – INERTIA

Screenshot form Inertia by Goncalo Sena

Gonçalo Sena – Inertia är en tillfällig skulptur av ljus, rök, och blänk i kamerans lins, den äger rum samtidigt med ett dånande regn. Videoskulpturen består av ett enminutsklipp, ursprungligen filmat i Como (Italien) med en mobilkamera. Det spelas upp på oregelbundna intervaller mellan 5 och 30 minuter och rubbar tillfälligt uppfattningen om tid och rum.

Verket presenteras i programmet SPECULATION, curaterat av Nils Svensk

//

Intertia by Gonçalo Sena is a temporary sculpture of light, smoke and reflections in the cameras lense, it takes place at the same time as a thundering rain. The Video sculpture consists of a one minute clip originally filmed in Como (Italy) on a mobile phone. It's played at irregular intervals between 5 and 30 minutes temporarily disrupting ones sense of time and space.

The work is presented as part of the programe SPEKULATION, curated by Nils Svensk