Petra Hultman

En virkad duk, ett snidat nyckelskåp är föremål men också tidsrymder. Arbetet som en praktisk sysselsättning och en funktion i samhället likaväl som en moralisk och filosofisk företeelse är centralt i Hultmans konstnärskap. Handarbetet i hemmet, industriarbetet i fabriken och produkterna som en omsättning av tid, kreativitet och energi. Det finns inget självklart i vårt förhållande till allt detta, politiska och sociala strategier som har medvetet format.