OPEN CALL: KONSTEPEDAGOGISKT RESIDENS SOMMAR 2024

Deltagare i Nina Jensens deltagarpaserade konstverk "orörliga rörare" arbetar i utsällningen "allt kött är hö"

Nina Jensen, Orörliga rörare, 2021.

För konstnärer och konstpedagoger. Gislaveds Konsthall tar initiativ till ett nytt konstpedagogiskt AiR program. Sedan några år har konstpedagogiska projekt varit del av konsthallens process och produktionsinriktade arbetssätt. För första gången riktar vi oss ut med en Open Call, det är en "pilot" för ett residensporgrma som skall bli årligt återkommande. Vi välkomnar konstnärer och konstpedagoger som vill skapa tillsammans med ungdomar under ett koncentrerat residens i Gislaveds Konsthall. Projektets fokus är deltagarbaserat konstnärligt skapande, både som konstnärlig praktik, pedagogik och som en ingång till kreativt arbete för de deltagande ungdomarna.

Vår målsättning är att samtidigt vara en plats för skapandet av ny konst och utveckling av nya konstpedagogiska metoder och projekt. I fokus finns mötet med konst och kreativitet, som en väg till att öppna nya perspektiv för unga – tillsammans med deltagarna, kan du testa nya konstnärliga och pedagogiska metoder, skapa utanför invanda perspektiv och lösningar.

Gislaveds konsthall är en del av Gislaveds kommun och residenset organiseras i samarbete med Arbetsmarknadsenhetens ferieverksamhet, 10 dedicerade och avlönade ungdomar, 15–19 år gamla, har under residensperiodens tre veckor konsthallen som sin arbetsplats och ditt konstprojekt som sitt jobb.

Vi välkomnar alla konstnärliga uttryck och metoder.

Förutsättningar:

  • Period: 26 juli – 14 aug (vardagar)
  • Stipendium om 30 000Kr + boende.
  • Till stöd för residenten finns en assistent från Gislaveds konsthall och all administration beträffande de deltagande ungdomarna tas om hand av Arbetsmarknadsenhetens handläggare.
  • Material bekostas efter överenskommelse.

Ansökan:

  • Senast 10 juni.
  • Skicka in CV, personligt brev och en beskrivning av vad du vill göra under residenset max 4 sid. till: konsthallen@gislaved.se
  • Frågor ställs till konstintendent Nils Svensk, 0725115067.

Arbetsmarknadsenhetens ferieverksamhet:

Ferieverksamheten i Gislaveds kommun erbjuder 328st ungdomar sommarjobb i år. Dessa ungdomar är mellan 15-19 år gamla och för många är detta deras första sommarjobb. Tanken är att dessa individer ska få chansen att prova på arbetslivet och förhoppningsvis få en uppfattning om vad de vill jobba med i framtiden. Ett mål som vi på ferieverksamheten har är att skapa en bredd i de yrken ungdomar kan prova på. Därför är det extra roligt att vi i år kan erbjuda något inom konstens värld.

Vår roll är att administrera allt runt om kring och på olika sätt stötta de verksamheter som tar emot ungdomar. Vi är tacksamma för att i år kunna erbjuda några olika typer av projekt som ungdomar kan få arbeta med, där denna samverkan med konsthallen är ett av dem.