DELAY STRUCTURE: PUBLIKATION

dagvattenmagasin och sten

LISA TROGEN DEVGUN – DELAY STRUCTURE

Dokumentationen av Lisa Trogen Devguns monumentala installation på Gislaveds konsthall sammanförs med texter om utställningen av poeten Minus Miele, curator Jonatan Habib Engqvist och utställningens curator Nils Svensk. Installationen har fotograferats av Johan Österholm.

Gislaveds Konsthalls publikationer tar sin utgågnspunkt i de färdiga utställningarna. De är inte kataloger utan snarare bokversioner av våra utställningar. Hela konsthallens verksamhet kretsar kring produktionen av nya verk och konstnärliga sammanhang i våra utställningar. Publikationernas syfte är att förstora utställningarnas räckvidd i tid och rum.