DÄR DU STÅR

HDK-Valand Göteborgs universitet & Gislaveds konsthall

Den 18:e mars fick denna utställnings titel en ny innebörd. Genom stängningen av HDK-Valands campus har vårt arbete stoppats, vi står där vi står.

Åtgärderna för att förhindra spridningen av COVID-19 och skydda studenter och personal innebär att arbetet med de fysiska verk som skulle presenteras i Gislaved avstannat. Verken som är under konstruktion förblir oavslutade, utställningslokalen som förbereds förblir tom. Ändå kan vi inte förbli här utan måste fortsätta, mot en annan form av presentation.


Utställningen, som skulle ha öppnat den 3:e april 2020 skulle ha blivit den tredje i ett samarbete mellan de två institutionerna. Samarbetet handlar om platsspecifika och kontextbaserade kvaliteter hos, och i skapandet av, konstverk. Studenternas utgångspunkt har varit ett studium av Gislaved som plats och samhälle i allmänhet; det historiska och samtida. En särskild plats, ett utställningsrum,valdes senare ut den gamla gummifabriken, i hjärtat av denna industribygd. Studenternas undersökningar har knutit oss än närmre det lokala sammanhang i vilket verken skulle presenteras. Där vi nu står, är i skedet där verken skulle placeras i utställningsrummet, men vi har tappat fotfästet.


Då vi följt spridningen av COVID-19 och coronakrisens utveckling har det sedan tidigare stått klart att den offentliga vernissagen skulle ställas in och ett arbete med att beakta överförbara aspekter på verken hade påbörjats; vad vi kan digitalisera, streama och trycka. (Vid våra senaste möten närvarade deltagarna i lika hög grad på distans som i rummet). Med social distansering som en styrande princip för allt arbete måste denna utställning som tidigare handlat om närvaro i lika hög grad handla om frånvaro.


HDK-Valand och Gislaveds konsthall fortsätter att arbeta tätt tillsammans även om det sker på avstånd. Denna utställning kommer att få en ny form, eller flera. Men när vi skiftar form för framställningen förblir utforskandet och undersökandet av det platsspecifika centralt. Vi står där vi står men rör oss framåt.


Nils Svensk, Intendent Gislaveds konsthall

Behjat Omer Abdulla, Kursansvarig adjunkt, HDK- Valand


Den fortsatta utvecklingen kommer att tillkännages via våra hemsidor och utställningens facebook-event.