BO ARNROS – UPPBROTT / DEPARTURES

19.11.23 – 20.02.09

Kan en husfasad uttrycka ett hems mentala innehåll? Genom objekt, måleri och fotomontage utforskar Bo Arnros ytan och skyddets dubbelnatur det omslutande och uteslutande. I utställningen möter vi Bo Arnros undersökningar av arkitekturen och psyket; människan och hennes omänskliga skapelser.
/
Can the facade of a building express the mental contents of a home? Through objects, painting and photo-montage we are confronted with the double nature of surfaces and shelter, encasing and excluding. In the exhibition we encounter Bo Arnros' investigations in architecture and the psyche; man and his inhuman creations.