A COLLABORATION MONUMENT

En grupp människor i en grönskande miljö runt ett samarbetsmonument

A COLLABORATION MONUMENT

Samarbetets idé är problematisk och måste en sida ge sig för en annan. Men när en sida får större inflytande I ett projekt, kan det fortfarande på allvar betraktas som ett samarbete? Somliga säger att samarbete kräver ledarskap, är det sant? Eller är det möjligt att samarbeta på ett fullständigt icke-auktoritärt, jämlikt sätt och fortfarande nå vårt mål?


”A Collaboration Monument” är ett pågående projekt sedan 2011, ursprungligen initierat av konstnärerna Olof Nimar och Örns Alexander Ámundason, det är ett försök att uppnå ett perfekt jämlikt samarbete, där varje deltagare har ett begränsat inflytande men ingen kan avvaras. Det är ett projekt där ingen part ger sig för någon annan; snarare är det ett ”cadavre exquis” där varje medverkande har en tydlig roll. Alla tar emot information som de skall överföra till ett givet medium, där varje steg närmar sig skapandet av ett monumentalverk.


A Collaboration Mounment är för närvarande baserat hos Gislaveds Konsthall där denna version av monumentet kommer att ställas ut under hörsten 2021.

I den nuvarande processen är det första stteger att skapa en ritning: två stå-uppkomiker (surrogat) baserade i Istanbul, Ibrahim El-Kazaz and Taha Ercoskun kommmer att ge instruktioner till en hundperson (tecknare) baserad i Göttingen, Dörte Ulka Engelkes om vad som skall tecknas. Kollektivt kommer de att skapa flera teckningar som kommer att utgöra utgångspunkt och katalysator för A Collaboration Mounment hos Gislaveds konsthall.

Projektets talesperson är Renée Padt

Projektets curator är Nils Svensk

Uppdateringar om projektet kommer att publiceras löpande.