Tidigare utställningar och program

Bilder (som du förstår)

2020.10.24 - 2020.11.22

Jonny Engström
Linda Bedwall
Bo Svensson Blomén
Niklas André

Utställningen visar två etablerade konstnärer, Bo Svensson Blomén och Johnny Engström samt två "debutanter", Linda Bedwall och Niklas André - alla med en lokal koppling. Det är en variation av olika tekniker.

I regi av Gislaveds Konstförening