INTRESSEANMÄLAN FÖR KONSTNÄRLIG GESTALTNING

FLYGBILD GILSEOMRÅDET

Anmäl intresse för att skapa en konstnärlig gestaltning av Gislaveds nya simhall t.o.m. 31 aug 2023. Uppdragets budget omfattar 1,5 mkr, läs mer om projektet och intresseanmälan nedan.

GISLE SIMHALL LIV, LÄRANDE OCH LEK

Gislaveds kommun bygger en ny simhall i Gisleområdet, i samband med detta utlyses ett konstnärligt gestaltningsuppdrag. Byggnaden skall samla en rad funktioner i ett område som redan idag präglas av utbildning, kultur och fritidsaktiviteter. Visionen är en konstnärlig gestaltning i samklang med platsen och dess funktioner. Utformningen skall vara sammanflätad med den nya byggnadens arkitektur, ett platsspecifikt verk som specificerar sin plats.

De eller den konstnär som tilldelas skissuppdrag kommer in i ett tidigt stadium i projekteringsprocessen och skall i samverkan med arkitekten skapa ett gestaltningskoncept som kan prägla hela byggnadens slutliga utformning.

Läs mer om upphandlingen projektet och anmälan här.

Under upphandlingen kommer upp till tre konstnärer/konstnärsgrupper att tilldelas skissuppdrag á totalt 80 000 SEK exklusive moms vardera samt (fördelat över 60 00SEK skissarvode och 20 000 SEK medverkansersättning för planerade samråd med arkitekt och curator.) En av dessa tilldelas ett fördjupat skissuppdrag med option på genomförande.

Intresseanmälan och kontakt sker genom e-avrop (SE LÄNK OVAN)