KONSTRUNDA 2021

Samlingsutställning 6 – 11 april i Glashuset

Länk till Konstrunda Gislaved Gnosjö

Länk till karta över Konstrundans utställningar

Öppettider:

tis–fre 12–18 lör & sön 10–16 (max 15 besökare åt gången i samlingsutställningen)

Nu öppnar vi konstrundan 2021, redan då förra årets konstrunda ställdes in påbörjades arbetet för att genomföra årets upplaga på ett bra och säkert sätt. Tillsammans med konstrundans styrelse har vi på Gislaveds konsthall och kulturförvaltningen i Gislaveds kommun följt utvecklingen.


Vårt mål har varit att konstrundan skall kunna genomföras i någon form, för att lyfta den fantastiska konst som skapas i vårt område och bibehålla det nätverk av idéella krafter som gör konstrundan möjlig. Vi öppnar nu fysiska utställningar på flera platser inom konstrundan men allt är långt ifrån som vanligt. Med försiktighet och förnuft har vi ändå alla möjligheter till en fin konstrunda och många fantastiska möten med konsten, en tröst när våra möten med människor begränsas.


Sedan folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för museer och konsthallar trädde i kraft den 25:e mars har vi fått besked om hur vi skall arbeta vidare. Tillsammans med konstrundan har vi arbetat fram en utformning av samlingsutställningen som är anpassad för att minimera risken för smittspridning. ”Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19” finns att läsa på folkhälsomyndighetens hemsida.


Vi uppmanar alla enskilda utställare och grupper att följa myndigheternas råd och rekommendationer. Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.


Du är själv ansvarig för att hålla dig uppdaterad om och följa råd och rekommendationer. Det gäller oss alla, besökare såväl som utställare. Vi har också ett ansvar att se till att tydlig information och faciliteter finns och att påminna varandra om vad som gäller. Nedan vill vi påminna om det viktigaste:

Allmänt:

 • Stanna hemma om du är sjuk, även vid milda symptom.
 • Tvätta händerna ofta, använd handsprit.
 • Håll avståndet, både utom och inomhus
 • Håll dig uppdaterad om vilka nationella och regionala råd och rekommendationer som gäller och följ dem.


Utställare:

 • Beräkna ett maxantal besökare, informera om begränsningen och se till att den efterlevs
 • ”Maxantalet... ska beräknas på sådant sätt att varje kund eller besökare, inom varje avgränsat utrymme inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Maxantalet för verksamhetens totala yta får aldrig överstiga 500 personer” (HSLF-FS 2021:25)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-20212/

 • Tillhandahåll möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och/eller handsprit.
  Sörj för god ventilation och rengör ytor exempelvis dörrhantag som många besökare kommer i kontakt med.

Besökare:

 • Var uppmärksam på och respektera begränsningar i besöksantal.
 • Vänta utanför vid köbildning.
 • Ta med och använd handsprit när du åker runt.

Särskilda åtgärder i samlingsutställningen:

 • Maxantal: 15 besökare i utställningen
 • Förlängd utställningsperiod mellan 6-11 april
 • Separat in och utgång till utställningen
 • Handsprit, och tillgång till tvål och vatten för handtvätt i anslutning till utställningen
 • Avståndsmarkeringar

Vänligen,

Nils Svensk, konstintendent

Gislaveds Konsthall