Konsthallens öppettider

ons-tor 12-18
fre-sön 11-16

Stängt mellan utställningsperioderna.

Tidigare föreläsningar

2017

Ida Gudmundsson

8 mars, "Porträttmåleri genom tiderna"

Genom alla tider har människor avbildat sig själva och varandra. Porträtt kan ses som bärare av sin tids mode, normer och ideal. I denna föreläsning tar konstvetare Ida Gudmundsson med oss på en resa genom porträttens historia. Vi gör nedslag i olika tider och på olika platser, får ta del av spännande levnadsöden och ges även nycklar att tyda de symboler som porträtten är laddade med.
Ida jobbar som konstpedagog på Göteborgs konstmuseum.

 

2016

Ida Gudmundsson

9 mars, "Landskapsframställningen genom tiderna"

Gudmundsson jobbar som konstpedagog på Göteborgs konstmuseum. Hon är intresserad av hur synen på människan, som del av eller utskild från naturen, uttrycks genom landskapsframställningen. Hur vi skiljer på natur och kultur, var vi drar gränsen mellan dessa tänkta sfärer är något som växlar i olika tider.

 

Tobias Barenthin Lindblad

20 april, "Rätten till den offentliga platsen"
Barenthin Lindblad berättar om graffitins ursprung i New York, dess
svenska historia, stil, teknik och utförande samt om dess sociala
betydelse och varför den offentliga platsen är så viktig.


Barenthin Lindblad (f. 1973) är före detta graffitimålare, redaktör på
det svenska förlaget Dokument Press och föreläser om gatukonst,
urbanitet och rätten till den offentliga platsen.

Urban Emanuelsson

9 nov, "Landskap ur olika perspektiv".

Urban är en växtekolog som framför allt arbetat med frågor om biologisk mångfald. Han kommer att föreläsa om landskap ur olika perspektiv, nationellt och internationellt, kopplat till vår miljösituation och hur vi skall hantera framtiden.

 

Koncentrat

26 nov, konstprojekt i norr

Agneta Andersson och Lena Stenberg.
Koncentrat är en ekonomisk förening som drivs av 8 konstnärer med bas i Kiruna. De arbetar utåtriktat och vill öka kunskapen om bild och form, samt verkar för en professionell syn på konstnärens kompetens och arbetsfält. De vill inspirera till en utveckling av konstscenen i Kiruna, Norrbotten och Barentsområdet, såväl för de boende i regionen som besökande.

 


2015

Nina Noreskär

11 mars

"Måleri, handling och gränser".

Nina, konstnär, född 1989 i Gislaved, går nu Masterprogrammet i Konst på Konstfack. Fick 2011 Gislaved kommuns kulturstipendium. Hon intresserar sig för måleriets position idag och vad måleriet har för betydelse och riktning i den samtida konsten.

Erika Blomgren

22 april
"Form och material"
Erika är utbildningsledare på Modedesignprogrammet kandidat på Textilhögskolan i Borås. Erika föreläser om utbildningen, visar exempel på olika metoder i arbetsprocessen och möjligheterna att genom det utveckla nya uttryck i plagg.

Karin Lövgren

27 maj

"Vem är tant"

Karin Lövgren har varit verksam som etnolog under flera år. Hon forskar om ålder och åldrande, och är inriktad på åldrande och genus, med särskilt fokus på hur vi skapar mening kring ålder i vardagen och för hur åldrande representeras i populära medier.

 

2014

Charlotte Strömberg Eliasson

29 januari

"Konstnärsrollen"

Charlotte Strömberg Eliasson jobbar som yrkesverksam konstnär samt är ordförande i KRO/ KIF Syd.

Charlotte föreläser om konstnärsrollen och konstnärens villkor dels utifrån KRO:s arbetsområden samt om sin syn på utveckling och möjligheter.

Liselotte Wajstedt

26 mars

" Minoritetsgrupper och benämningen – urfolkskonstnär eller ”samisk konstnär”.

Gunilla Sköld Feiler

23 april

Utgångspunkten i föreläsningen är utställningen ”Closing Bell” med Gunilla samt Dror, deras samarbete, ingång, material och metod. ”Closing Bell”.

Lena Essling

11 juni

"Rörlig bild ur Moderna Museets samling”

Lena Essling är intendent för film och video på Moderna Museet i Stockholm. Hon talar om rörlig bild i samtidskonsten och i museets samling, utifrån det filmprogram som visas i Black Box.

Evelin Stermitz, ArtFem
22 okt
"Konst och feminism”

Evelin Stermitz, bor och arbetar i Österrike och Slovenien. Hon tog sin magisterexamen i media och ny media på akademin för konst och formgivning universitetet i Ljubljana Slovenien och håller en magisterexamen i filosofi. Hennes verk finns inom media och ny media med tyngdpunkt på poststrukturell feministisk konstpraxis. Hennes forskningsarbete är inriktat på kvinnliga konstnärer i media och ny media.

 

 

2013

Utvecklingsfrågor bild och form Jönköpings läns landsting.

13 februari


Mike Bode jobbar som utvecklare inom bild och form föreläser om sitt uppdrag i Jönköpings läns landsting. Landstingets kulturenhet arbetar just nu med ett stort förnyelsearbete inom bildkonst området där tonvikten i arbetet ligger på att skapa samtal och nätverksbyggande och samarbetsprojekt kring samtidskonsten.


Videokonsten firar 50 år - videokonstens historia

13 mars

Karolina Pahlén, arbetar som intendent för rörliga bild på Borås Konstmuseum sedan 2011. Borås Konstmuseum har det regionala uppdraget att samla, vårda och visa rörliga bilder. Tidigare har hon arbetat med organisationer som Index Foundation, Mossutställningar och Iaspis. Hon är utbildad vid International Curating and Management Education vid Stockholms Universitet.


ART TALKS

27 mars

Konstnären Maria Friberg pratar först om sitt konstnärsskap för att sedan samtala med Petra Johansson om de frågeställningar hon jobbar med. ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer vilket initierades och projektleds av Jönköpings Läns Landstings kulturebhet med stöd från Landstinget och Kulturrådet.

Fotografiet som konstnärlig uttrycksform

22 maj

Adel Szakacs, åren 2008 - 2010 studerade hon på en Kvalificerad yrkesutbildning i Gamleby, Fotografi för reklam och magasin. Direkt efter det studerade hon Konstnärligt kandidatprogram i fotografi på Högskolan för fotografi och nu går Adele sitt första år på masterutbildningen i fotografi på Akademin Valand.

CirkulationsCentralen – ett konstnärsdrivet galleri från Malmö

26 juni

Ingrid Sandsborg, konstnär och medlem i CirkulationsCentralen (CC) föreläser om ateljéförening och verksamheten i galleriet CirkulationsCentralen.


Videokonstens tekniska och konstnärliga utveckling

Tema: Videokonsten firar 50 år

11 september

Max Liljefors är professor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet. Han har under flera år forskat om videokonst och performance konst, och har publicerat flera böcker och essäer om dessa ämnen.


Konstnärssamtal

18 december

Konstnären Jesper Norda berättar om sitt konstnärskap, om utgångspunkter och arbetsprocesser, om ifrågasättande av gränsen mellan ljud och tystnad. Samtalet öppnas för publiken under ledning av Bengt Olof Johansson, Museichef på Kalmar Konstmuseum.

 

2012

Samtiden söker kontakt

Om samtidskonst; begrepp och förhållningssätt.

5 september

Föreläsare Maria Carlgren är konstkonsulent i Västra Götalandsregionen på Kultur i Väst och doktorand i konst- och bildvetenskap på Göteborgs universitet. Medarr. ABF

Gatukonst/ Street Art

24 oktober

Föreläsare Mathias Strömer har som curator och konstnärlig ledare för utställningar och utvecklingsprojekt lång erfarenhet av att arbeta med kreativa processer. Han arbetar på Riksutställningar speciellt med den samtida konsten, rådgivning och barnkultur. För tillfället skriver Mathias en bok i utställningsteknik, en bok om barnkultur och arbetar med en kommande högskolekurs om relationen mellan design och konst. Fri entré

Supermarket - Stockholm Independent Art Fair

20 november

Föreläsare Pontus Raud är konstnär och initiativtagare samt projektledare för Stockholm Independent Art Fair, en internationell konstmässa för konstnärsdrivna gallerier. På kort tid har Supermarket blivit en tongivande plattform för den konstnärsdrivna scenen. Mässan 2012 innehöll 82 gallerier från 31 länder och har ca 7000 besökare. Medarr. ABF 

 


 

 

Föregående månad
Oktober 2018
Nästa månad
ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31