Konsthallens öppettider

ons-tor 12-18
fre-sön 11-16

Stängt mellan utställningsperioderna.

Om konsthallen

Öppettider

 

tis-fre 12-17

lör-sön 11-15


 

Gislaveds konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i det lokala samhället. Och samtidigt vara en institution med aktuella konstprogram på en hög nationell och internationell nivå, vilket ska göra den till en självklar destination för både den lokala, regionala och nationella konstpubliken.

 

Gislaveds konsthall är en mötesplats som vill inspirera, utmana och väcka nyfikenhet. Här kan man bland annat ta del av konstutställningar, videokonst, föreläsningar och vår öppna bildverkstad för barn och vuxna.

Konsthallens mål är att visa bildkonst som speglar vår samtid, beröra och ger nya perspektiv.

 

I rummet Black Box visas videokonst, rörlig bild och ljudverk av svenska så väl som internationella konstnärer.

 

I projektrummet Sketch presenteras alster av lokala kreatörer och skolprojekt, där också konsthallens bildverkstad är inrymd.

 

En gång per år arrangerar konsthallen ett konstprojekt någonstans i kommunen där lokala föreningar, företag och skolor bjuds in för att samverka.

 

 

Utställningshall
Här visas konstutställningar främst av professionella konstnärer med aktuella teman.

 

Black Box
Ett permanent rum för videokonst, rörlig bild och ljudverk.

 

Sketch
Ett projektrum där alster av lokala kreatörer till skolprojekt presenteras, samt inrymmer konsthallens bildverkstad.

 

Föreläsningsrum
Här kan man komma och lyssna på utställande konstnärer, föreläsningar kopplade till aktuell utställning och andra arrangemang med aktuella teman.

 

I föreläsningsrummet finns också en läshörna med dagstidningar, konst- och kulturtidskrifter.

Ideella föreningar och organisationer i Gislaveds kommun kan låna konsthallens föreläsningsrum för enstaka sammanträden och möten. För att boka ring eller skicka e-post till konsthallen.